ข่าวกิจกรรม
View All

เอดู พาร์ค เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและคณะทำงานโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
(CONNEXT ED) ผนึกกำลัง 33 องค์กร ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาไทย...

8 กุมภาพันธ์ 2562 - คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารและคณะทำงาน โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ร่วมกับ 33 องค์กร พร้อมเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา “โรงเรียนประชารัฐ” ยึด 5 ยุทธศาสตร์หลักมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 
ณ ศูนย์ปฏิบัติการกลางโครงการ CONNEXT ED อาคาร AIA...

Read More