Black Ribbon
ทูตสะเต็ม เอดู พาร์ค จัดกิจกรรม PlayFACTO โรงเรียนสายน้ำทิพย์

ทูตสะเต็ม เอดู พาร์ค จัดกิจกรรม PlayFACTO โรงเรียนสายน้ำทิพย์

คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใตโครงการ “พบทูตสะเต็มสร้างแรงบันดาลใจ”…

ทูตสะเต็ม เอดู พาร์ค ร่วมจัดกิจกรรม "พบทูตสะเต็มสร้างแรงบันดาลใจ" ร.ร.อนุบาลพิบูลย์เวศม์

ทูตสะเต็ม เอดู พาร์ค ร่วมจัดกิจกรรม "พบทูตสะเต็มสร้างแรงบันดาลใจ" ร.ร.อนุบาลพิบูลย์เวศม์

คุณจินตนา พรรักษมณี ทูตสะเต็ม บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด คณะทูตสะเต็ม  และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ในโครงการ "พบทูตสะเต็มสร้างแรงบันดาลใจ"…

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด จัดอบรมชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด จัดอบรมชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด จัดอบรมชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ  …