เอดู พาร์ค ร่วมสนับสนุนและจัดอบรมหลักสูตรคณิตศาสตร์สร้างพลังความคิด งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอดู พาร์ค ร่วมสนับสนุนและจัดอบรมหลักสูตรคณิตศาสตร์สร้างพลังความคิด งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอดู พาร์ค ร่วมสนับสนุนและจัดอบรมหลักสูตรคณิตศาสตร์สร้างพลังความคิด งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง        ผศ.ดร.สุภารัตน์ รักชลธี…

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดอบรมชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO และกิจกรรม Creative STEAM

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดอบรมชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO และกิจกรรม Creative STEAM

  บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดอบรมชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO และกิจกรรม CreativeSTEAM …