ทูตสะเต็ม เอดู พาร์ค ร่วมจัดกิจกรรม งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

ทูตสะเต็ม เอดู พาร์ค ร่วมจัดกิจกรรม งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

ทูตสะเต็ม เอดู พาร์ค ร่วมจัดกิจกรรม งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560   คุณจินตนา พรรักษมณี…