พิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2557

     

 

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยร่วมมือกับธนาคารออมสิน และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้จัดพิธีมอบรางวัลระดับประเทศโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเอส 31 กรุงเทพ

 

สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่:  http://www.tedet.ac.th/news3.html 

 

                                                        **************************************************                                                       

 

 

Rate this item
(0 votes)

webmaster Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments