พิธีมอบรางวัล โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)

พิธีมอบรางวัลโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (TME)
บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

 

   

         โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการ และ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ และจัดพิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2556 โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 15 รางวัล เหรียญเงิน 25 รางวัล และเหรียญทองแดง 41 รางวัล รวมทั้งสิ้น 81 รางวัล โดยมีอาจารย์ภูดิท พรรักษมณี ประธานกรรมการ นางสาวจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ และนายสุพจน์ อารยะประยูร กรรมการบริหาร บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาขาคิงแมทส์ในโอกาสนี้บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ยังได้นำกิจกรรมคณิตศาสตร์ PlayFACTO ออกบู้ทให้นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลดังกล่าวได้มีโอกาส เล่นทั้งหมด 10 กิจกรรม ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งการเรียนคณิตศาสตร์ เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ได้ครบ 360 องศา มีคุณภาพ ปลอดภัย ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และยังผ่านการรับรองสื่อการเรียนการสอนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) อีกด้วย

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

     

บรรยากาศการลงทะเบียน

 

     

     

บรรยากาศการเปิดตัวนักเรียนที่ได้รับรางวัลและการแสดงก่อนพิธีเปิด

 

     

     

     

      

บรรยากาศการมอบเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตร

 

     

     

บรรยากาศการถ่ายภาพรวม

 

     

     

บรรยากาศการถ่ายภาพร่วมกับครอบครัว

 

     

     

บรรยากาศบู้ทกิจกรรมคณิตศาสตร์ PlayFACTO

 

ทางบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

 

**************************************************

 

 

 

Rate this item
(0 votes)

webmaster Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments