บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด จัดอบรมชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด จัดอบรมชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ  


 

            เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัดจัดอบรมชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO  “ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อ PlayFACTO” โดยอบรมให้กับคุณครูหมวดคณิตศาสตร์ จำนวน 30 คน และการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุธี ชินชัย เป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้  

 

ภาพบรรยากาศอบรม 
  
 

  
  
  
 

บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนานพร้อมทั้งได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์ผ่านชุดสื่ออุปกรณ์ PlayFACTO  เสริมสร้างทักษะด้านคณิตศาสตร์ในรูปแบบเกมคณิตศาสตร์ช่วยส่งเสริมทักษะความรู้ การแก้ปัญหา การวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

Rate this item
(0 votes)

Super User Website: www.edupark.co.th Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments