ทูตสะเต็ม เอดู พาร์ค จัดกิจกรรม PlayFACTO โรงเรียนสายน้ำทิพย์คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใตโครงการ “พบทูตสะเต็มสร้างแรงบันดาลใจ” โรงเรียนสายน้ำทิพย์

 

            เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้ร่วมกับโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ "พบทูตสะเต็มสร้างแรงบันดาลใจ" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ จำนวน 100 คน เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

  

  


คุณจินตนา พรรักษมณี เล่าเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับนักเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม


      

            การปฏิบัติภารกิจในฐานะทูตสะเต็มในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในครั้งนี้ คุณจินตนา พรรักษมณี ได้นำชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO ไปจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบสร้างสรรค์ โดยแต่ละกิจกรรมของ PlayFACTO ทำให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมแบบ Hands-onและยกระดับขีดความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การแก้ปัญหา (Problem Solving) การวางแผน (Planning) และความเป็นผู้นำ (Leadership) รวมถึงเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

บรรยากาศความสนุกสนานในการจัดกิจกรรม


            แต่ละกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมนั้น นักเรียนทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สนุก และทำให้วิชาคณิตศาสตร์กลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น และยังบอกกับทูตสะเต็มว่าอยากให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ขึ้นอีกเรื่อยๆ

 

 
 

Rate this item
(0 votes)

Super User Website: www.edupark.co.th Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments