เอดู พาร์ค ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

           


           เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ 2559 ที่ผ่านมา บริษัทเอดู พาร์ค จำกัด โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จาก CMS Edu ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกันจัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยคุณจินตนา พรรักษมณี เป็นตัวแทนกล่าวถวายคำอาลัย ก่อนร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัย ทั้งนี้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประพฤติปฎิบัติ เป็นแนวทางในการทำงานสืบต่อไป

Rate this item
(0 votes)

Super User Website: www.edupark.co.th Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments