เอดู พาร์ค จับมือ สวทช. ดึงกูรูจากเกาหลีใต้พัฒนาครู

เอดู พาร์ค จับมือ สวทช. ดึงกูรูจากเกาหลีใต้พัฒนาครู


 

Mr. Lee Chung Koog, CEO จาก CMS Edu Co., Ltd บรรยายในหัวข้อ
"Thinking Power ขุมพลังทางความคิดจากสาธารณรัฐเกาหลี"

 

           เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสำนักพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร สำนักงานกลาง ร่วมกับบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด จัดงาน HRD Knowledge Sharing ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "Thinking Power ขุมพลังทางความคิดจากสาธารณรัฐเกาหลี" ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. โดยมีครูแกนนำผู้สอนสะเต็มศึกษา และบุคลากร สวทช. กว่า 100 คน เข้าร่วม           กิจกรรมขอทำความดีตามรอยเท้าพ่อ เกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เอดู พาร์ค จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีสานต่อปณิธานพระองค์ท่าน โดยเปิดโอกาสให้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนจากทุกสาขา รวมถึงบุคคลทั่วไป ร่วมแสดงออกถึงปณิธานการทำความดีต่อตามรอยพ่อ ทุกปณิธานการทำดี เอดู พาร์ค บริจาคข้อความละ 9 บาท

 

           การจัดบรรยายในครั้งนี้ เอดู พาร์ค ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา Mr. Lee Chung Koog. (CEO). CMS  Edu. Co., Ltd หน่วยงานความร่วมมือซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนจากประเทศเกาหลีใต้มาเปิดมุมมองความคิดให้กับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย 

 

           Mr. Lee บรรยายถึงโลกในอนาคตที่นวัตกรรมจะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ จะทำให้เด็กรุ่นใหม่จะสามารถประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนในยุคปัจจุบัน โดยไม่มีระดับชั้นการศึกษาหรืออายุมาจำกัดอีกต่อไป เนื่องจากเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทพัฒนาศักยภาพมนุษย์มากขึ้น เช่น Biology Technology, Environment Technology, Information Technology, Nano Technology, Space Technology และ Culture Technology ดังนั้นการศึกษาของนักเรียนจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเปิดกว้างรับกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ (Creative Thinking) ขยายขอบเขตความคิดของนักเรียนให้แผ่ขยายออกไป (Divergent Thinking) โดยอาศัยการควบรวมและผสมผสานความรู้ (Fusion) จากแต่ละสาขาวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม รวมถึงศิลปะอีกด้วย

  

คณะผู้จัดงาน HRD Knowledge Sharing ครั้งที่ 7
ในหัวข้อ "Thinking Power ขุมพลังทางความคิดจากสาธารณรัฐเกาหลี"
ถ่ายภาพร่วมกับทีมงานและวิทยากรจากประเทศเกาหลีใต้

 

 บรรยากาศผู้เข้าฟังการบรรยาย

 

 
 

 


 

วิทยากรเปิดโอกาสให้คุณครูลงมือปฏิบัติ

 

 

 
 

Rate this item
(0 votes)

Super User Website: www.edupark.co.th Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments