เอดูพาร์ค ร่วมกับ สสวท. จัดงาน TEDET TALKS ครั้งแรก อย่างยิ่งใหญ่

 

การบรรยายเชิงวิชาการ TEDET TALKS

               เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือ โครงการ TEDET โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), ธนาคารออมสิน, บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ CMS Edu Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ จัดงานบรรยายเชิงวิชาการ TEDET TALKS – Bringing Ideas to Education อย่างยิ่งใหญ่ ในหัวข้อ “Thinking Power – ขุมพลังแห่งศักยภาพในการเรียนรู้” ณ ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ออดิทอเรียม อาคารสยามกลการ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็ก นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร อดีตผู้อำนวนการสถาบันราชานุกูล และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา C.K. Lee, CEO จาก CMS Edu Co., Ltd. จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งการบรรยายจัดขึ้น 2 รอบ คือ รอบเช้าสำหรับผู้บริหารโรงเรียนและครู และรอบบ่ายสำหรับผู้ปกครอง

 

คณะผู้บริหารจาก สสวท. บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ CMS Edu Co., Ltd. ถ่ายภาพร่วมกัน 

 

               โดยในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ สสวท. ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์ รองผู้อำนวยการ สสวท. ผศ.ดร. พลกฤต กฤชไมตรี รองผู้อำนวยการ สสวท. อาจารย์ชไมพร ตั้งตน ผู้เชี่ยวชาญสาขาคณิตศาสตร์ สสวท. ผู้บริหารบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และผู้บริหารจาก CMS Edu Co., Ltd โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนทั่วประเทศกว่า 500 คน เข้าร่วมฟังบรรยายเชิงวิชาการในครั้งนี้ 

 

นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร บรรยายเรื่อง “Brain Executive Functions and STEM Education” 

 

               บรรยากาศการบรรยายเปี่ยมไปด้วยเทคนิคและความรู้มากมายที่มีประโยชน์ ที่จะช่วยสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยในส่วนการบรรยายของ นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร กล่าวถึง “Brain Executive Functions and STEM Education” หรือการพัฒนาสมองของเด็กโดยใช้ดนตรีกระบวนการเข้าจังหวะ ในการบรรยายได้มีการทำกิจกรรม Drum Circle หรือการตีกลองเข้าจังหวะเพื่อฝึกสมาธิ เนื่องจากมีผลวิจัยยืนยันว่าเด็กที่ไม่สามารถ ทำกิจกรรมเข้าจังหวะได้ จะมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ช้ากว่าเด็กที่สามารถเข้าจังหวะได้นั่นเอง 

 

C.K. Lee, CEO จาก CMS Edu Co., Ltd. บรรยายเรื่อง “Thinknology and Fusion Education” 

               การบรรยายในหัวข้อที่ 2 เรื่อง “Thinknology and Fusion Education” โดย C.K. Lee จากประเทศเกาหลีใต้ กล่าวถึงเปิดประสบการณ์การสร้างรูปแบบใหม่ที่ให้นักเรียนได้มีการฝึกฝนกระบวนการคิดแบบ (Divergent Thinking) ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และรู้จักผสมผสานความรู้ (Fusion) ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม รวมถึงศิลปะอีกด้วย เพื่อก้าวสู่การเป็นนักนวัตกรรม (Innovator) และนักคิดสร้างสรรค์ (Creator) ในอนาคต การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ นี่เองจะทำให้เด็กรุ่นใหม่จะสามารถประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนรุ่นหลัง โดยไม่ต้องมีระดับชั้นการศึกษาหรืออายุมาจำกัด เนื่องจากเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทพัฒนาศักยภาพมนุษย์มากขึ้น 

 

ดร.ไพบูลย์ ปีตะเสน ประธานโครงการภาษาเอเชียตะวันออก สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับหน้าที่ผู้บรรยายภาษาไทย 

 

บรรยากาศก่อนเริ่มการเริ่มบรรยาย


    
 

  

   

 

  

 
  

 
 

 

ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองทุกท่านสามารถชมบรรยากาศย้อนหลังจากบันทึกการถ่ายทอดสอดได้ที่ www.facebook.com/tedet.ac.th

 

 

Rate this item
(0 votes)

Super User Website: www.edupark.co.th Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments