Black Ribbon
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. และคณะผู้บริหารจาก สสวท. ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน   เมื่อวันที่…

2016 WMO – World Final, Seoul, Korea

2016 WMO – World Final, Seoul, Korea

ผู้แทนประเทศไทย ผู้บริหารและคณาจารย์จาก สสวท.   พร้อมด้วยท่านผู้ปกครองและคุณครูของผู้แทนประเทศไทยร่วมกันถ่ายภาพแห่งความสำเร็จ          …

เอดู พาร์ค พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

เอดู พาร์ค พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

  เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวันครบรอบวันราชาภิเษกสมรส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…

เอดู พาร์ค ลงนาม MOU กับ ร.ร. บ้านหนองบอนฯ

เอดู พาร์ค ลงนาม MOU กับ ร.ร. บ้านหนองบอนฯ

  (จากซ้าย) ดร. พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบอนฯ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…