เอดู พาร์ค ร่วมประชุม “โครงการสานอนาคตการศึกษาไทย CONNEXT ED”สู่ระยะที่ 3

เอดู พาร์ค ร่วมประชุม “โครงการสานอนาคตการศึกษาไทย CONNEXT ED”สู่ระยะที่ 3

  เอดู พาร์ค ร่วมประชุม “โครงการสานอนาคตการศึกษาไทย CONNEXT ED”สู่ระยะที่ 3 ประสานความร่วมมือภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ,…

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (Public Private Partnerships Driving STEM Education for the 21st Century)

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (Public Private Partnerships Driving STEM Education for the 21st Century)

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (Public Private Partnerships Driving STEM Education for the…