เอดู พาร์ค พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง


 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวันครบรอบวันราชาภิเษกสมรส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 66 ปี บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด โดยคุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ, คุณสุพจน์ อารยะประยูร กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ร่วมลงนามถวายพระพร และทูลเกล้าถวายพานดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ด้วยความจงรักภักดี และเป็นการถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

 


ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด  ลงนามถวายพระพร 

ทั้งนี้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน และทรงริเริ่มโครงการสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆ มากมายอันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับประเทศชาติ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ในฐานะบริษัทด้านการศึกษาได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนไทยมีคุณภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

 
 Comments