พิธีมอบรางวัลระดับประเทศโครงการ TEDET ประจำปี 2559

 


 

รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ สสวท. คณะผู้บริหารจาก สสวท.
คุณกิตติพงษ์ บุญยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน
คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ และคุณสุพจน์ อารยะประยูร กรรมการบริหาร จากบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศโครงการ
TEDET

 

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยร่วมมือกับธนาคารออมสิน CMS Education Co., Ltd. จากประเทศเกาหลีใต้ และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้จัดพิธีมอบรางวัลระดับประเทศโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests – TEDET)ประจำปี 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201–203ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

 คณะผู้บริหาร สสวท. และหน่วยงานความร่วมมือถ่ายภาพร่วมกัน

ในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงรวม 340 คน โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ สสวท. ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี รองผู้อำนวยการ สสวท. ดร.ชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. คณะผู้บริหารจาก สสวท. คุณกิตติพงษ์ บุญยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คณะผู้บริหารธนาคารออมสินคุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ และคุณสุพจน์ อารยะประยูร กรรมการบริหาร จากบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และขอให้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 


 


รศ.ดร.ธัชชัย  สุมิตร  ประธานกรรมการ สสวท.
กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลคุณกิตติพงษ์ บุญยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลระดับประเทศของนักเรียน

    

 

    

    

    

    

    

    

 Comments