เอดู พาร์ค แชร์ประสบการให้นักธุรกิจสายเลือดเกาหลีรุ่นใหม่


  

 

คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
ถ่ายภาพร่วมกับ
นักศึกษาและนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย

 
               เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Daewoo Global Management Institute ประเทศเกาหลี ภายใต้โครงการ “Daewoo Global Young Business Manager 2016” เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Korea’s Products and Services Success Story in Thailand โดยมีนักศึกษาและนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur) จากประเทศเกาหลีใต้อายุระหว่าง 25 – 32 ปี จำนวน 24 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
 
 
 
 

บรรยากาศในการเข้าฟังการบรรยาย

 
               การบรรยายครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและนักธุรกิจเกาหลีรุ่นใหม่ที่จะมาทำงานในบริษัทเกาหลีหรือเข้ามาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ที่ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเกาหลีได้เป็นอย่างดี
 
 
               โดยในช่วงหนึ่งของการบรรยาย คุณจินตนา ได้กล่าวถึง การเป็นผู้นำเข้าหลักสูตรการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสื่อการเรียนการสอน จากประเทศเกาหลีใต้ ที่ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจในประเทศไทยได้นั้น นอกจากเนื้อหาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความปราถนา (Passion) และ ความจริงใจ (Sincerity) ที่อยากให้เด็กไทยประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาและเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ
 
                นอกเหนือจากธุรกิจด้านการศึกษา ยังมีธุรกิจอีก 3 บริษัทซึ่งไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ต้องบริหารไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในด้านการส่งออกบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจด้านที่ปรึกษา ดังนั้นความสนใจ ความใส่ใจ และการมีบุคคลากรที่มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก

 
 
 

บรรยากาศช่วงถามตอบ

 
 
               หลังจากจบการบรรยายนักศึกษาที่เข้าร่วมการบรรยายต่างได้ความรู้และข้อคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจในอนาคต หนึ่งในผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย คุณภูมิ (ชื่อไทย) กล่าวว่า “ผมชอบเมืองไทย อยู่เมืองไทยแล้วมีความสุข ดังนั้นผมจึงอยากเข้ามาลงทุนและทำธุรกิจในประเทศไทย การบรรยายในครั้งนี้จะช่วยให้ผมต่อยอดในการทำธุรกิจในอนาคตได้เป็นอย่างมาก”
 
 
 
 
 
 
 
 Comments