การประชุมเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (Public Private Partnerships Driving STEM Education for the 21st Century)

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (Public Private Partnerships Driving STEM Education for the 21st Century)

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (Public Private Partnerships Driving STEM Education for the…

เอดู พาร์ค แชร์ประสบการให้นักธุรกิจสายเลือดเกาหลีรุ่นใหม่

เอดู พาร์ค แชร์ประสบการให้นักธุรกิจสายเลือดเกาหลีรุ่นใหม่

     คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาและนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย…

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. และคณะผู้บริหารจาก สสวท. ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน   เมื่อวันที่…

2016 WMO – World Final, Seoul, Korea

2016 WMO – World Final, Seoul, Korea

ผู้แทนประเทศไทย ผู้บริหารและคณาจารย์จาก สสวท.   พร้อมด้วยท่านผู้ปกครองและคุณครูของผู้แทนประเทศไทยร่วมกันถ่ายภาพแห่งความสำเร็จ          …

เอดู พาร์ค พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

เอดู พาร์ค พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

  เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวันครบรอบวันราชาภิเษกสมรส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…