กิจกรรม PlayFACTO โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

กิจกรรม PlayFACTO โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างอัจฉริยภาพและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรม Hands On PlayFACTO    …

เอดู พาร์ค ร่วมงานนิทรรศการวิชาการ ณ เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เอดู พาร์ค ร่วมงานนิทรรศการวิชาการ ณ เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เอดู พาร์คร่วมงานนิทรรศการวิชาการ “เมืองโพธารามก้าวไกล นำการศึกษาไปสู่อาเซียน” ณ เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี      …

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

เอดู พาร์ค ร่วมกับ สสวท. เปิดศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี          เมื่อวันที่…