กิจกรรม PlayFACTO โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

กิจกรรม PlayFACTO โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างอัจฉริยภาพและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรม Hands On PlayFACTO

 

     เมื่อวันที่ 20 และ 27 มิถุนายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และบริษัท เอดู พาร์ค  จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์PlayFACTOที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวนชั้นละ 2 ห้องเรียน การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 10 กิจกรรม ได้แก่ Number Battle, Puzzles, Cube Tower, Pattern Finder, Arith. Match, True - False, Mosaic Blocks, Hund. Board, Measurement Kit และ Geometric Solids

     บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานพร้อมทั้งได้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ผ่านชุดสื่ออุปกรณ์ PlayFACTOและนักเรียนทุกคนสามารถใช้ชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์PlayFACTOได้เป็นอย่างดี

 

 

   

 

 

 

 

 
 


Super User Website: www.edupark.co.th Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments