เอดู พาร์ค จัดกิจกรรม PlayFACTO ร่วมกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในงาน “สนุกจัดเต็มกับ STEM+A”

เอดู พาร์ค จัดกิจกรรม PlayFACTO ร่วมกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในงาน “สนุกจัดเต็มกับ STEM+A”

 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้จัดงาน “สนุกจัดเต็มกับ STEM+A” ซึ่งบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
 
 

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

 
  
 
  
 
  
 


Super User Website: www.edupark.co.th Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments