ชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO

ชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO

     PlayFACTO (FACTO = Free, Activities, Creative, Thinking, and Junior) เป็นสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์จากประเทศเกาหลี คิดค้นและพัฒนาโดย Mr. Han Hun Jo นักการศึกษาสำหรับนักเรียนอัจฉริยะ (Gifted/Talented) จาก Seoul…