ข่าวองค์กร

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เข้าร่วมประชุมวางแนวทางดำเนินงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ประจำปี 2564 สานต่อเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมวางแนวทางดำเนินงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี  ประจำปี 2564 สานต่อเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคงและยั่งยืน

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) นำโดย องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ จัดการประชุม “แนวทางความร่วมมือ 3 ภาคส่วนในการสนับสนุนการศึกษาไทย ประจำปี 2564” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน นำโดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยซีอีโอ คณะผู้บริหารจากองค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตร ร่วมกันหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแผนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อเดินหน้าสานต่อเจตนารมย์และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้พัฒนาก้าวไกลอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน มีเครือข่ายพันธมิตรจากภาคเอกชนทั้งสิ้น 44 องค์กร

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ผนึกกำลังร่วมกับ School Partner จาก KingClass Academy 5 สาขา ได้แก่ สาขาอุดรธานี สาขาเมืองพล สาขาสระบุรี สาขาตราด และ สาขาสกลนคร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทย ด้วยด้วยสื่อการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการ “ Students Improvement Project ” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Child Centric & Curriclum  และ High Quality Principals & Teachers