กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทย

ภายใต้การดำเนินงานโครงการร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation)

กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทย

ภายใต้การดำเนินงานโครงการร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation)

บริษัทเอดู พาร์ค จำกัด ผนึกกำลังร่วมกับ School Partner จาก KingClass Academy 5 สาขา ได้แก่ สาขาอุดรธานี สาขาเมืองพล สาขาสระบุรี สาขาตราด และ สาขาสกลนคร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การศึกษาของนักเรียนไทย ด้วยสื่อการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการ “ Students Improvement Project ” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Child Centric & Curriclum และ High Quality Principals & Teachers

Contact Us

ติดต่อเรา

ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน