ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทเอดู พาร์ค ร่วมมือกับบริษัท Visang Education บริษัทด้านการศึกษาระดับโลก จากประเทศเกาหลีใต้ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม Korean Innovation and EdTech Day ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านย่านซื่อ จังหวัดชลบุรี

ข่าวองค์กร

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เข้าร่วมประชุมวางแนวทางดำเนินงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ประจำปี 2564 สานต่อเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคงและยั่งยืน