ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวองค์กร

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เข้าร่วมประชุมวางแนวทางดำเนินงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ประจำปี 2564 สานต่อเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคงและยั่งยืน