ข่าวองค์กร

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมกับคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานทางด้าน Healthcare and Wellness ณ ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ผู้ดำเนินงานโครงการ STEM Career Academies นำคณะร่วมศึกษาดูงานทางด้าน Healthcare and Wellness ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) ริเริ่มโครงการโดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED สนับสนุนโดยโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคนิค และนวัตกรรมทางด้านการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีคณะผู้บริหารในการศึกษาดูงานครั้งนี้ประกอบไปด้วย

1. ผู้จัดการโครงการ Chevron Enjoy Science บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด คุณชลิดา ณรงค์ศิริกุล

2. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED ดร.เกศรา อมรวุฒิวร

3. Senior Specialist และ Project Manager โครงการ STEM Career Academies ศูนย์ SEAMEO STEM-ED คุณนันทวุฒิ พิมพ์แพง

4. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด คุณจินตนา พรรักษมณี

5. กรรมการบริหาร บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด คุณสุพจน์ อารยะประยูร

สถานที่สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีทั้งบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางด้าน Healthcare (Medical Device Company) สถานดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) ชุมชนคนเกษียณอายุที่มีระบบดูแลต่อเนื่อง (Continuing Care Retirement Community) รวมถึงโรงพยาบาล (Hospital) โดยคณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานให้เกียรติออกมาต้อนรับอย่างอบอุ่นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศญี่ปุ่น

โดยในวันที่ 6 มกราคม 2566 ศึกษาดูงานที่ MATSUNAGA MANUFACTORY ผู้ผลิตวีลแชร์ที่ครองส่วนแบ่งตลาดรถเข็นวีลแชร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข โดยคณะผู้บริหารจาก Matsunaga Manufactory Mr. Shinji Hayashi Managing Director ของ MATSUNAGA (THAILAND) COMPANY LIMITED ได้นำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมและพาชมสถานที่ รวมทั้งเยี่ยมชมส่วนของการผลิต

และในบ่ายวันเดียวกันนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม Smart Community INAGE ซึ่งเป็นชุมชนคนเกษียณอายุที่มีระบบดูแลต่อเนื่อง (Continuing Care Retirement Community) เหมาะกับผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตนเองได้ (Active Senior) โดยมีพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมและชมรมต่าง ๆ ให้เข้าร่วม

วันต่อมา ช่วงเช้าของวันที่ 9 มกราคม 2566 ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Happiness Chigasaki ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน พร้อมกับหารือแนวทางในการฝึกทักษะของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

และช่วงบ่ายของวันที่ 9 เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Neo Summit Chigasaki เป็น Private Nursing Home ในย่านที่อยู่อาศัยที่เงียบสงบในเมืองโชนัน ผู้พักอาศัยสามารถเดินเล่นบนทางเดินเลียบชายฝั่ง และสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากบนดาดฟ้า มีสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้ามากมาย โดยเหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั้งรูปแบบ Active Senior และผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลพยาบาล

ต่อมา วันที่ 10 มกราคม 2566 คณะผู้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ Shonan Fujisawa Tokushukai Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการ การศึกษาวิจัย การใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยและการให้บริการทางด้านสุขภาพ รวมทั้งมี Nursing Academy สำหรับฝึกอบรมด้านการดูแล และ Nursing Home สำหรับดูแลผู้สูงอายุหลังออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางในการรับ Technical Intern Trainees จากประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อปฏิบัติงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล และร่วมพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานจริงจากประเทศเวียดนามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่น

ตลอดระยะเวลา 4 วัน ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากศึกษาดูงานทางด้านการบริการ และเทคนิคนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว ทางคณะผู้ร่วมเดินทางยังได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงภาพรวมองค์ความรู้ของผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงได้มีโอกาสสัมผัสและเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้น สามารถนำมาปรับใช้กับบุคลากรในประเทศของเราต่อไป