กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทเอดู พาร์ค ร่วมมือกับบริษัท Visang Education บริษัทด้านการศึกษาระดับโลก จากประเทศเกาหลีใต้ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม Korean Innovation and EdTech Day ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านย่านซื่อ จังหวัดชลบุรี

บริษัทเอดู พาร์ค ร่วมมือกับบริษัท Visang Education กิจกรรม Korean Innovation and EdTech Day

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านย่านซื่อ จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดกิจกรรม Korean Innovation and EdTech Day ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี Korea Trade and Promotion Agency (KOTRA) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) บริษัท Visang Education Inc. และ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด พร้อมจัดพิธีเปิดห้องเรียนต้นแบบ Future Education Classroom ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้นวัตกรรมสื่อการสอนดิจิทัลชั้นนำ เทคโนโลยีการเรียนการสอน และ Digital Contents จากประเทศเกาหลีใต้ เป็นห้องเรียนแห่งอนาคตที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Visang Education Inc.

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Ms. Kim IlKyong ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนเกาหลีประจำกรุงเทพมหานคร (KOTRA Bangkok), Mr. Hur Woo Kun ผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาดิจิทัลและธุรกิจต่างประเทศ บริษัท Visang Education, ดร.พีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี), นายยอดรัก บุรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และนางสาวพงศ์สุดา สาลีพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านซื่อ ร่วมเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม

กิจกรรม Korean Innovation and EdTech Day จัดให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านย่านซื่อ ระดับชั้นอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกว่า 120 คน พร้อมด้วยผู้ปกครองของนักเรียนร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 Challenge เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษแห่งอนาคตที่นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยี MR และ AR ทำให้นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินและสัมผัสประสบการณ์การเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริง

กิจกรรมที่ 2 MathAlive เป็นการเรียนคณิตศาสตร์ยุคใหม่ที่ผสมผสานความรู้และเทคโนโลยีเข้ากันได้อย่างลงตัว ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

กิจกรรมที่ 3 Wings เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษที่นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษและสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถโต้ตอบกับผู้สอนได้ตลอดเวลา

กิจกรรมที่ 4 ELiF เป็นการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ผ่านระบบ และมีเกมหลังเลิกเรียน ทำให้นักเรียนได้เล่นสนุกพร้อมทั้งได้ทบทวนบทเรียนไปด้วย

กิจกรรมที่ 5 Albert Smart Robot เป็นการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในการควบคุมหุ่นยนต์ Albert ผ่านแอพพลิเคชั่น ที่จะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการเรียน Coding ต่อไปในอนาคต

และกิจกรรมที่ 6 Ddakji เป็นกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมการละเล่นของประเทศเกาหลีใต้ ทำให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายและหาวิธีการเอาชนะคู่แข่ง

แบ่งปันเรื่องราวนี้ไปที่