กิจกรรมเพื่อสังคม

EduPark ร่วมมือกับ SEAMEO STEM-ED และ KOTRA จัดกิจกรรมเพื่อสังคม KOSEA 2022

EduPark จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนโดยรอบอมตะซิตี้ ชลบุรี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม Korean Corporations for SouthEast Asian STEM Education (KOSEA) 2022 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่จัดขึ้นโดย ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย (Embassy of the Republic of Korea in Thailand) สำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี Korea Trade and Promotion Agency (KOTRA)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)  และ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด  ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมในการพัฒนาทักษะด้านสะเต็มศึกษาโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า80 คน จาก 5 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ โรงเรียนวัดแหลมแค โรงเรียนวัดพานทอง โรงเรียนวัดโป่งตามุข นักเรียนทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยสื่อพัฒนาทักษะที่มีคุณภาพสูงจากประเทศเกาหลีใต้ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมค่าย KOSEA Creatives STEAM Camp และภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน Winning Strategy Boardgame Competition เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้สื่อในการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักเรียน 20 คนจาก 5 โรงเรียนที่ได้รับมอบสื่อพัฒนาทักษะจากกิจกรรม KOSEA 2020 เข้าร่วมการแข่งขั้นอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังมีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งทางด้านสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาไทยระหว่างศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED)สำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Trade-Investment Promotion Agency: KOTRA Bangkok)  และ มูลนิธิกู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  Mr. Moon Seoung-hyun เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย, คุณฐิติลักษณ์ คำพา  รองผู้ว่าราชการจ.ชลบุรี, Mr. Kim Hyun-Tae ผู้อำนวยการ KOTRA Bangkok, ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED), คุณมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน  และ ดร.พีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ร่วมเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยดร. ไพบูลย์ ปีตะเสน ที่ปรึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และประธานศูนย์เกาหลีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมเป็นพิธีกรและล่ามในกิจกรรมครั้งนี้

Mr. Moon Seoung-hyun

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย

คุณฐิติลักษณ์ คำพา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

Mr. Kim Hyun-Tea

ผู้อำนวยการ KOTRA Bangkok

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร

ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED

คุณมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน

ดร.พีรพงษ์ พันธ์โสดา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

ดร. ไพบูลย์ ปีตะเสน

ที่ปรึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาและประธานศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยในงานมีพิธีลงนามความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งด้านสะเต็มศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ระหว่าง ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED Mr. Kim Hyun-Tae ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Trade-Investment Promotion Agency: KOTRA Bangkok) และ Ms. Mina Choi ประธานมูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) พร้อมด้วย Mr. Moon Seoung-hyun Korean Embassy In Thailand ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และบริษัทจากสาธารณรัฐเกาหลีที่เข้าร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ ได้แก่

 • คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
 • T-IME Education
 • C&PCo., Ltd.
 • Concent Edu, Inc.
 • FRG Korea Co., Ltd.
 • VISANG Education Inc.
 • YES Curiedu Co., Ltd. (Yoon English’s School:YES)
 • POSCO International Co., Ltd.
 • KBJ CAPITAL Co., Ltd.
 • หอการค้าไทยเกาหลี (Korean Thai Chamber of Commerce)
 • ศูนย์เกาหลีศึกษา (Korean Education Center)
 • ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี (Korean Cultural Center)
 • World OKTA Bangkok
 • LOCK & LOCK (Thailand ) Co., Ltd.
 • K.T.C.C (Korea-Thailand Communication Center)
 • TOM N TOMS Holding Co., Ltd.
 • ALPHA Co., Ltd.
 • Centran International Corporation (Thailand) (CIC)
 • Good Neighbors (Thailand) Foundation
 • Hanon Systems (Thailand) Co., Ltd.
 • WINIX (Thailand) Co., Ltd.

พร้อมด้วยได้รับเกียรติจากหน่วยงาน และคณะผู้อำนวยการและคุณครูของโรงเรียนที่มาร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจนักเรียนทุกคนในกิจกรรมครั้งนี้

 • นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
 • นายประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8
 • นายประเวศ คำหงส์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 • นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
 • นายวินัย คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
 • ว่าที่ร้อยตรี ดร.จิติล คุ้มครอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
 • นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
 • นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง
 • นายวิฑูรย์ หนูขาว ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดศรีประชาราม
 • นางสาวพงศ์สุดา สาลีพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านซื่อ
 • นางสาวนันทนา เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า
 • นายชาริติ สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส
 • นายทรงวุฒิ แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
 • นายสมชาย วีระศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมแค
 • จ.ส.อ.นิธิ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดพานทอง

กิจกรรมค่าย KOSEA Creatives STEAM Camp ของนักเรียนในวันนี้ เริ่มจากการแบ่งกลุ่มนักเรียน และให้ทำความรู้จักกับเพื่อนในทีม โดยต้องช่วยกันออกแบบป้ายประจำตัว คิดสโลแกน และท่าประจำทีมของตนเอง

กิจกรรมที่ 1 Battle of the Numbers (B.O.N) บอร์ดเกมจากประเทศเกาหลีใต้ เป็นสื่อการเรียนรู้ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคำนวณ พร้อมทั้งเรียนรู้สมบัติของจำนวนผ่านบอร์ดเกมด้วยความสนุกสนาน นอกจากนักเรียนจะได้ทักษะด้านการคำนวณแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytical) ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) การวางแผนและสร้างกลยุทธ์ (Planning and Strategy) ระหว่างทำกิจกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับการวางแผนในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมที่ 2 Creative STEAMเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติ (Hands-on) พร้อมบูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยกิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียน เพื่อนำไปสู่การเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ และ นักสร้างนวัตกรรมในอนาคต รวมถึงได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น

พร้อมด้วยกิจกรรม KOSEA Winning Strategy Competition ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นบรรยากาศการเรียนและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนวิทยาการคำนวณ โดยมีนักเรียน คุณครู จาก 5 โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โรงเรียนวัดศรีประชาราม โรงเรียนบ้านย่านซื่อ โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส โรงเรียนวัดบ้านเก่า และโรงเรียนบ้านบางแสม

แบ่งปันเรื่องราวนี้ไปที่