ข่าวกิจกรรม
View All

เอดู พาร์ค ร่วมสนับสนุนและจัดอบรมหลักสูตรคณิตศาสตร์สร้างพลังความคิด งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...

เอดู พาร์ค ร่วมสนับสนุนและจัดอบรมหลักสูตรคณิตศาสตร์สร้างพลังความคิด งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ดร.สุภารัตน์ รักชลธี รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานผู้สนับสนุน เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัท เอดู พาร์ค...

Read More