ข่าวกิจกรรม
View All

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมสนับสนุน การจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร. 23)...

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร. 23) ในหัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0”...

Read More