เอดู พาร์ค ลงนาม MOU กับ ร.ร. บ้านหนองบอนฯ

เอดู พาร์ค ลงนาม MOU กับ ร.ร. บ้านหนองบอนฯ

  (จากซ้าย) ดร. พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบอนฯ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สสวท. กับ สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สสวท. กับ สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  สสวท. กับ สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)    เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555…