เอดู พาร์ค ร่วมบริจาคสื่อการสอนและของใช้จำเป็นให้กับโรงเรียนบางสะพาน (บ้านล่าง)

เอดู พาร์ค ร่วมบริจาคสื่อการสอนและของใช้จำเป็นให้กับโรงเรียนบางสะพาน (บ้านล่าง)

    สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนาคประสิทธิ์เป็นผู้แทนส่งมอบน้ำใจให้กับโรงเรียนบางสะพานบ้านล่าง              เมื่อวันที่…