กิจกรรม

2018 WMO – World Final, Stanford University, California, USA

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ส่ง ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 2018 World Mathematical Olympiad - World Final (WMO) ณ Stanford University, California, USA

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ส่ง ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 2018 World Mathematical Olympiad – World Final (WMO) ณ Stanford University, California, USA ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 โดย World Mathematical Olympiad Competition Association และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เป็นผู้ประสานงานโครงการประจำประเทศไทย

การแข่งขัน 2018 WMO ครั้งนี้ มีผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 94 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐ อเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา เม็กซิโก สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สิงคโปร์ และไทย

ก่อนที่ผู้แทนประเทศไทยจะเข้าร่วมแข่งขัน 2018 WMO ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561 นั้น ได้ไปทัศนศึกษาชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด รวมไปถึง Silicon Valley ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและมีชื่อเสียงระดับโลก อย่างเช่น NASA, Google, Apple Inc., Facebook, Adobe Systems, Yahoo เป็นต้น

สำหรับผู้แทนประเทศไทยมีทั้งหมด 12 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 คน และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน ซึ่งในปีนี้สามารถคว้ารางวัลมาได้ ดังนี้

เหรียญทอง จำนวน 3 เหรียญ ได้แก่

1. เด็กชายธัญณินทร์ อุตมโท ชั้น ป.4 โรงเรียนเพลินพัฒนา

2. เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม ชั้น ป.6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

3. เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ ชั้น ป.6 โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่

เหรียญเงิน จำนวน 3 เหรียญ ได้แก่

1. เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์ ชั้น ป.4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

2. เด็กชายอัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธำรง ชั้น ป.6 โรงเรียนจินดามณี

3. เด็กชายทยากร สุวานิช ชั้น ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

เหรียญทองแดง จำนวน 3 เหรียญ ได้แก่

1. เด็กหญิงนโม แซ่โค้ว ชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

2. เด็กชายธราดล จิตซื่อ ชั้น ป.6 โรงเรียนสุวรรณวงศ์

3. เด็กชายชัยนันท์ จีระศิริ ชั้น ป.6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1. เด็กชายรัฐวิชญ์ ลือชูวงศ์ ชั้น ป.4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

2. เด็กหญิงพิชชาพร อื้อภากรณ์สกุล ชั้น ป.4 โรงเรียนมารีย์วิทยา

3. เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง ชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ 2018 WMO ประจำประเทศไทย รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมการแข่งขันและรางวัลอันทรงเกียรติที่ผู้แทนประเทศไทยได้รับ พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยทุกคน

แบ่งปันเรื่องราวนี้ไปที่